SPK bu şirkete ' eksik kar payı' dağıtımı ceza

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (ERCB) ELON MUSK Haberleri Hakkında Açıklama Yaptı! ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (ERCB) ELON MUSK Haberleri Hakkında Açıklama Yaptı!

Sermaye Piyasası Kurulu incelemelerinde Ergaz Sanayi ve Ticaret'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payının eksik dağıtıldığını tespit etti. Bu nedenle şirkete 155 bin 567 TL para cezası kesti

2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payının eksik dağıtılan kısmının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte dağıtılması hususunda yapılacak ilk genel kurulda karar alınmasını teminen Şirket yönetim kurulunun gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

Ergaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ergaz)
Ergaz A.Ş. de İpragaz gibi LPG piyasasında dağıtım faaliyetinde bulunan, halka açık çok ortaklı bir teşebbüstür. Yönetim Kurulu Arslan Yağız, Ömer Kaya, Pehlül Güngör, M. Seid Gülakar, Mustafa Çiçek, İhsan Yağız, Yusuf Yağız, Ömer Yağız, Abubekir Yağız’dan oluşan Ergaz toplam 738 ortağı ile Sermaye Piyasası Kanunu‘na tabidir. Ergaz A.Ş.’nin ayrıca, LPG sektöründe depolama faaliyetleri göstermek üzere kurulmuş ancak henüz faaliyete geçmemiş Anadolu LPG Temin ve Dağıtım A.Ş.
unvanlı bir iştiraki bulunmaktadır.