Anadolu Isuzu 11 ARALIK tarihinde gerçekleştireceği  Olağanüstü Genel Kurul Toplntısında , 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile %200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararını Genel Kurul onayına sunacak.

Ve Yönetim Kurulu’nun 11.08.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hurşit ZORLU’nun istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Ahmet BOYACIOĞLU’nun atanmasına ilişkin kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

KAP Açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 14.11.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, ekte yer alan gündemle, 11.12.2023 Pazartesi günü saat 14.00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 11 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2) Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Gayrimenkul şirketi %202 kazandırdı ! ÜST ÜSTE 8 TABAN ! Gayrimenkul şirketi %202 kazandırdı ! ÜST ÜSTE 8 TABAN !

3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

4) Kapanış.

Editör: Sekna Karaca