Şirket haberlerinde sıkça duyduğumuz  Sermaye Tavanı Artırımı nedir? İlk başta bu soruyu yanıtlamakla başlıyalım...

Sermaye Artırım Tavanı arttırma, şirketin yapacağı sermaye artırımlarında söz konusu konuyu Genel Kurula taşımadan yapacağı sermaye artırımını tesil ediyor. Tabi bu yetkiler yine Genel Kurul tarafından şirketin Yönetim Kurulu'na veriliyor.  

Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı! Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı!

Kayıtlı sermayede esnek yapı, sermaye artırımı konusunda genel kurula ait olan yetkinin yönetim kuruluna devri suretiyle sağlanır.  Ancak söz konusu yetki devri gerek süre ve gerekse miktar yönünden bazı kısıtlamalara tabidir.  Buna göre kayıtlı sermaye sistemindeki tavan sermaye tutarı başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamayacağı gibi yönetim kuruluna sermaye artırma yetkisi de en fazla 5 yıl için tanınabilir.

Söz konusu sınırlar aşılmamak suretiyle yönetim kurulu sermaye artırım miktarını genel kurul kararı olmaksızın belirleyebilir. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı 

GSD Denizcilik şirketi de Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve süresinin uzatılması için Genel Kurul onayı arayacak. Şirket  Kayıtlı Sermaye Tavanın 250.000.000  TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi

Şirkete bu yetki verildikten sonra yapılacak olan sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nun kararı yeterli olacaktır. 

Editör: Sekna Karaca