Bugün, KLSYN.E, SARKY.E ve ISSEN.E hisseleri yeni fiyattan işlem görmeye başladı. Bu hisseler nakit temettü veren hisseler olarak dikkat çekiyor.

KLSYN.E hissesi için pay başına brüt temettü miktarı 0,0333342 TL olarak belirlenmiş, teorik fiyatı ise 4,217 TL'dir.

SARKY.E hissesi için pay başına brüt temettü miktarı 0,25 TL olarak açıklanmış ve teorik fiyatı 32,35 TL'dir.

ISSEN.E hissesi için ise pay başına brüt temettü miktarı 0,06 TL olarak belirlenmiş ve teorik fiyatı 16,39 TL'dir.

Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL! Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL!

Bu fiyatlar teorik fiyatlar olup, fiyat adımına yuvarlanmamıştır. Yani gerçek işlem fiyatları bu teorik fiyatlardan farklı olabilir.

Editör: Burhanettin Ercuman