Agro Tech, Borsa İstanbul'da Yatırımcılara Güven Veriyor: Yeni İşlem Görmeye Başladı ve 300 Dolarlık Yatırım Açıklamasıyla Dikkatleri Üstüne çekti

Agro Tech şirketinin büyüme potansiyeli ve sektöre getirdiği yeniliklerle birlikte yatırımcılarda heyecan uyandırıyor. Tarım teknolojileri alanındaki lider konumuyla bilinen Agro Tech, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yenilikçi çözümleriyle sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Açıkladığı yeni yatırım kararı da bunu destekler nitelikte oldu.

AGROT İhale Açıklaması!

  Agro Tech şirketi, Türkmenistan'da faaliyet gösteren TURKMEN TELEKOM firmasının Bilgi Sistemleri, Siber Güvenlik ve Dijital Güvenlik modernizasyonu, yeni ekipman ve güvenlik yazılımı alım ve kurulum  ihalesine katılmaya karar verdi.

Bu çerçevede Şirket ArGe-Sistem Entegratörü iş birimleri ile birlikte, Türkmenistan Devletinin sahip olduğu Türkmen Telekom'un ülke geneli uçtan uca fiber optik kablo dönüşümü projesine ait teknik ve idari ayrıntıların tarafımıza paylaşılması üzerine 2024'yılında başlayacak projenin keşif ve analiz çalışmalarına başlamıştır.

Proje; Türkmenistan genelinde uluslararası internet trafiğini düzenlemek ve ülke halkına en gelişmiş dijital hizmetleri sunmak amacıyla Türkmen Telekom'un telekomünikasyon taşıma ağına ilişkin fiber altyapısının kurulması ile ilgilidir ve hedef Türkmen Telekom'un faaliyetlerinin ve bölge içi telekomünikasyon taşıma ağının kapasitesinin genişletilmesi ve işlerliğinin arttırılmasıdır.

Proje ile birlikte ülke içinde ana hatlardan, son kullanıcı olacak ev ve kurumlara 4.494 Km fiber optik kablo döşenecek olup, kurulacak fiber optik ağı 44 ana istasyona sahip olacaktır. Bu istasyonlardaki alt yapı 96 optik kanallı çalışma kapasitesine, 400 Gbit/s'ye kadar trafik taşıma hızına ve sistem boyunca herhangi bir oranda(kombinasyonda) kullanabilen 120'ye kadar optik kanalı dönüştürme yeteneğine sahip olacaktır. Türkmenistan bu ağ ile birlikte aynı zamanda aşağıda belirtilen diğer ana fiber ağlarına entegre olacaktır.

- Aşkabat istasyonu- İran İslam Cumhuriyeti yönünde;

- İran İslam Cumhuriyeti yönünde Etrek istasyonu;

- Garaboğaz istasyonu — Kazakistan Cumhuriyeti yönünde;

- Afganistan İslam Cumhuriyeti yönündeki Serhetabad istasyonu;

2024 İkinci Çeyrek Bilanço Tarihleri Açıklandı! 2024 İkinci Çeyrek Bilanço Tarihleri Açıklandı!

- Kerki istasyonu- Afganistan İslam Cumhuriyeti yönünde;

- Türkmenabat istasyonu- Özbekistan Cumhuriyeti yönünde;

- Daşoğuz İstasyonu- Özbekistan Cumhuriyeti yönünde;

Editör: Nida Türk