Sanayi Şirketi Temettü Kararını Duyurdu! %339,40 Oranında Temettü Dağıtılacak! Sanayi Şirketi Temettü Kararını Duyurdu! %339,40 Oranında Temettü Dağıtılacak!

REEDR koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Samsun'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen dönem karından paylaşım yapılmayacağı açıklandı. Açıklamada, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide bilançoda dağıtılabilir net dönem karının 348.776.202,60 TL, konsolide V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda dağıtılabilir net dönem karının ise 113.051.451,51 TL olduğu belirtildi.

Bu bağlamda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının yüzde 5'ine denk gelen 5.950.076,40 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.

Editör: Burhanettin Ercuman