YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., mevcut kayıtlı sermaye tavanını 100.000.000 TL'den 2.600.000.000 TL'ye çıkarmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuruda bulundu.

Ayrıca, şirketin kayıtlı sermaye tavan süresi, 2028 yılı sonuna kadar uzatılması hedeflenmektedir.

KAP Açıklaması:

100 Lot 440 Lot Oluyor! %330 Bedelsiz SPK Onayında! 100 Lot 440 Lot Oluyor! %330 Bedelsiz SPK Onayında!

"Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 2.600.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13/12/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır."

YEOTK Hisse Grafiği:

Editör: Bengüsu Ogelman