Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) bilançosunu açıkladı!

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 2023 üçüncü çeyreğindeki net karı 4.731.727.000 TL olarak açıklandı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 2.081.714.000 TL'lik bir artışı temsil ediyor.

Foreks Haber tarafından düzenlenen ankete katılan 8 kurumun ortalama çeyreklik kar beklentisi 3.654.200.000 TL iken, medyan beklenti 3.807.000.000 TL olarak belirlenmişti. Şirketin açıkladığı net kar, piyasa ortalama beklentinin yaklaşık %27 üzerinde gerçekleşti.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) Özet Gelir:

 • Satışlar: 2023 yılının ilk 9 ayında 112.358.548.000 TL olarak gerçekleşmiş. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %65'lik bir artışı temsil ediyor. Şirketin satışlarının önemli bir şekilde arttığı görülüyor.

 • Brüt Kar: Brüt kar, şirketin gelirleri ile maliyetleri arasındaki farkı gösterir. 2023 yılının ilk 9 ayında brüt kar 45.183.903.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %80'lik bir artış görülmüş. Bu, şirketin kar marjının arttığını ve operasyonel karlılığın iyileştiğini gösteriyor.

 • Esas Faaliyet Karı (İşletme Karı): Şirketin esas faaliyet karı 2023 yılının ilk 9 ayında 20.146.006.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %87'lik bir artış gösteriyor. Bu da şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın büyük ölçüde arttığını gösteriyor.

 • FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, faaliyetlerden sürdürülen işletme karını gösteren bir finansal gösterge olarak kullanılır. Şirketin FAVÖK'ü 2023 yılının ilk 9 ayında 24.516.494.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %82'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını ve işletme verimliliğinin arttığını gösteriyor.

 • Net Dönem Karı: Şirketin net dönem karı 2023 yılının ilk 9 ayında 8.012.317.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %137'lik bir artış gösteriyor. Bu da şirketin toplam karlılığının büyük bir artış gösterdiğini gösteriyor.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) Özet Bilanço:

 • Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında 89.484.837.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %5'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin arttığını gösteriyor.

 • Duran Varlıklar: Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında 106.076.994.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %2'lik bir artış gösteriyor.

 • Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılının 9 ayında 52.404.194.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %3'lük bir artış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarının arttığını gösteriyor.

 • Net Borç: Net borç, şirketin toplam borçlarının varlıklarına oranını gösterir. 2023 yılının 9 ayında net borç 11.001.684.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %26'lık bir azalış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarını azalttığını ve finansal yapıyı güçlendirdiğini gösteriyor.

 • Özkaynaklar: Özkaynaklar, şirketin sahip olduğu toplam değeri temsil eder. 2023 yılının 9 ayında özkaynaklar 38.144.593.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %14'lük bir artış gösteriyor. Bu, şirketin özkaynaklarının arttığını ve finansal sağlığının iyileştiğini gösteriyor.

  Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı! Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı!

Sonuç olarak, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2023 yılının ilk 9 ayında güçlü bir finansal performans sergilemiştir. Satışlar, karlılık ve finansal sağlık açısından olumlu bir trend göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari