SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), savunma alanındaki Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin gerçekleştirdiği sermaye artırımına katıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 22 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu bildirimde duyurdu.

Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi, savunma sektöründe aerodinamik tasarım, seyrüsefer sistemleri, sayısal ve güç elektroniği konularında Ar-Ge, ürün tasarımı ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Şirket, bu alandaki çalışmalarını hızlandırmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği sermaye artırımıyla ilgili detayları paylaştı.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yapılan sermaye artırımına her biri 500 TL nominal değerde 1.000 adet olmak üzere toplam 500.000 TL nominal değerindeki A Grubu pay için toplam 3.525.000 TL ödeyerek katıldı. İşlem sonucunda SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin %40'ına iştirak etmiş oldu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Yatırımcısına %5152.61 Oranında Kazanç Sağlayan Sanayi Şirketi Üç Gündür Tavan! Yatırımcısına %5152.61 Oranında Kazanç Sağlayan Sanayi Şirketi Üç Gündür Tavan!

Şirketimiz, savunma alanındaki Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarını destekleyip hızlandırmak ve ürünlerinde kullanılan yabancı kaynaklı alt sistemlerin yerli ve milli olarak tasarlanıp, geliştirilmesini ve yurt içinde üretiminin yapılmasını sağlamak maksadıyla; aerodinamik tasarım, seyrüsefer sistemleri, sayısal ve güç elektroniği konularında Ar-Ge, ürün tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları yürütmekte olan Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu sermaye artırımına; her biri 500,-TL nominal değerde 1.000 adet toplam 500.000 TL nominal değerindeki A Grubu pay için toplam 3.525.000,- TL ödeyerek katılmıştır. Şirketimiz, işlem sonucunda Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin % 40'ına iştirak etmiş bulunmaktadır.

Editör: Abdurrahman Zougari