6 Aydır Değer Kaybeden Hisseden 5 Milyon Euro'luk Anlaşma! 6 Aydır Değer Kaybeden Hisseden 5 Milyon Euro'luk Anlaşma!

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin 'yoksulluk sınırı' 33.750 TL oldu.

Son bir ayda mutfak enflasyonu %0,10 ve son on iki ayda %62,30 oranında arttı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 10.373 TL olarak belirlenirken, gıda harcamalarıyla birlikte diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken toplam gelir (yoksulluk sınırı) ise 33.789 TL oldu.

Bekâr bir çalışanın aylık 'yaşama maliyeti' ise 13.471 TL'ye ulaştı.

Haziran 2023 itibarıyla Türk-İş'in verilerine göre "mutfak enflasyonu"ndaki değişim aşağıdaki gibidir:

  • Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %0,10 oranında gerçekleşti.
  • Altı aylık değişim oranı %27,58 olarak tespit edildi.
  • Son on iki ay itibariyle değişim oranı %62,30 oldu.
  • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise %108,58 olarak hesaplandı.

Özellikle gıda ve diğer temel mal ve hizmetlerde yaşanan enflasyon, özellikle düşük ve sabit gelirli vatandaşların satın alma gücünün azalmasına yol açıyor. TÜİK'in 2022 yılı için açıkladığı "Hane Halkı Tüketim Harcaması" verileri de bu durumu gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, hanelerin gelirinin ortalama %22,8'i gıda harcamalarına ayrılırken, en düşük %20'lik gelir dilimine sahip hanelerde bu pay %35,8'e yükseliyor. Konut ve ulaştırma giderleri de dahil edildiğinde, en yoksul kesimlerin gelirinin %73'ünü vazgeçilmez zorunlu giderlere ayırması gerekiyor, bu da refah seviyelerini arttırmak için enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinin önemini vurguluyor.

Editör: Ceyda Güven