Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., %100 oranındaki bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemlerini başarıyla tamamladı.

İşlem, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.12.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek resmi olarak onaylandı.

KAP Açıklaması:

100 Lot 888 Olacak! 100 Lot 888 Olacak!

"Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.12.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İşbu birleşme işlemi sonucunda Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

Editör: Bengüsu Ogelman