Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) bilançosunu açıkladı!

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) Özet Geliri:

Satışlar ve Brüt Kar: Satışlar, 2023/9 döneminde 1.659.164.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemindeki 1.697.458.000 TL'ye göre %2'lik bir düşüş göstermiştir. Brüt kar da benzer şekilde %14'lük bir azalma ile 476.393.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin satış gelirlerinin ve brüt karının azaldığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı %57'lik bir azalışla 167.965.000 TL'ye düşerken, FAVÖK %44 azalışla 225.803.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin operasyonel karlılığının önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 165.310.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemindeki 340.019.000 TL'ye göre %51'lik büyük bir azalma yaşanmıştır. Bu, şirketin genel olarak karlılığının azaldığını gösterir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) Özet Bilançosu:

Dev Aracı Kurum 11 Hissede Hareket Bekliyor Dev Aracı Kurum 11 Hissede Hareket Bekliyor

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %2'lik bir artışla 1.542.960.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar %8'lik bir artışla 463.510.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin varlık tabanının büyüdüğü görülüyor.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %41 azalışla 150.564.000 TL'ye düşmüştür. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir.

Net Borç: Net borç, %54 azalışla 61.114.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun azaldığını gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %9 artışla 1.218.278.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin özkaynaklarının arttığını gösterir.

Bu verilere dayanarak, şirketin gelirler, kar ve operasyonel karlılık açısından zorlu bir dönemden geçtiği görülüyor. Ancak varlık tabanındaki artış ve finansal borçlardaki azalma, şirketin finansal sağlamlığını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor. Şirketin bu zorlu dönemi nasıl aşacağını yakından izlemekte fayda var.

Editör: Abdurrahman Zougari