Naturel Yenilenebilir Enerji şirketi 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılması Sermaye Piayası Kurulu tarafından onaylandı.

23 hisse 2024'te bölünecek! 23 hisse 2024'te bölünecek!

%307'lik bedelsiz oranına göre elinde 1 adet NATEN hissesi olan bir yatırım bedelsiz bölünmeden 3 adet hisse alacak ve toplamda 4 adet hissesi olmuş olacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, bir bedel alınmaksızın, yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanmaktadır. Bedelsiz sermaye artırımında şirketin kasasına ek para girmez.

BEDELSİZ BÖLÜNME

Bu tabir genellikle yatırımcılar arasında, Bedelsiz Sermaye Artırımının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Bedelsiz Sermaye Artırımı yerine Bedesiz Bölünme şeklinde kısaltılarak kullanılır.

YARARLANMA

Aksi belirtilmemişse, Bedelsiz Sermaye Artırımının gerçekleşeceği günün önceki işlem gününde pay sahibi olan tüm yatrımcılar, ayrım yapılmaksızın bu haktan yararlanır. Üstelik yatırımcının bedellideki gibi herhangibir ödeme yapmasına da gerek yoktur.

Editör: Nida Türk