1 şirketten dolayı 2 şirket ve 3 isme 2 milyonluk ceza! Enerji devlerinde neler oluyor!

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ’nin ilk halka arzdan elde ettiği geliri kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda NATEN şirketine Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ’nin (Şirket) halka açılma izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri raporunda yazılmamış olmasına rağmen, izahnamenin Kurulca onaylanmasından kısa bir süre sonra fonun Şirket’in bağlı ortaklığı konumunda bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye (Margün Enerji) kullandırılmış olmasının izahnamede yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olduğu sonucunu doğurması sebebiyel 478.846 TL ve aynı sebepten dolayı Yusuf ŞENEL'e 478.846 TL para cezası evrildi.

Fonun kullanım yerlerine ilişkin Şirket’in denetim komitesi tarafından hazırlanan 19.03.2020 tarihli raporda, halka arz gelirinin izahnamede kamuya duyurulan fon kullanım yeri raporunda yazılmaksızın Margün Enerji tarafından kullanılmasına rağmen buna ilişkin anılan raporda bilgiye yer verilmemesinden dolayı Uğur YİĞİT' 46.958 TL ZİYA AKBAŞ'a 46.958 TL para cezası veridli.

Margün şirketine harcanan paradan dolayı Yusuf ŞENEL'e toplamda 1.119.288 TL Uğur YİĞİT'e toplamda 98.194 TL ve ZİYA AKBAŞ'a da toplamda 98.194 TL para cezası evrildi.

Enerji şirketinde neler oluyor ? Enerji şirketinde neler oluyor ?

Bu haber linkinden Margün şirketinde dolayı Esenboğa şirketine verilen para cezasının detayına ulaşabilirsiniz. https://www.borsametre.com.tr/gesandan

NATEN şirketine 478.846 TL para cezası verildi.

ESEN şirketine  640.442 TL verildi.

Toplam kesilen ceza miktarı (ESEN,TATAEN ve 3 isim) 2.434.946 TL

Editör: Nida Türk