Girişim Elektrik Sanayi  Halka arzdan elde edilen fonun sadece bu fona özgülenmiş ayrı bir banka hesabında Şirket’in diğer nakit akımları ile karışmayacak şekilde takip edilmemesi, halka arzdan elde edilen fondan kullanılan her kullanıma ilişkin muhasebe kayıtlarının ilgili harcamanın ne için yapıldığını ortaya koyacak şekilde gerekli açıklamaları içerecek şekilde muhasebe sistemine kaydedilmemesi ve Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda ve Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamede yer almaksızın halka arz gelirinin bir bölümünün Şirket’in bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi AŞ (Europower Enerji) lehine kullanılması sebebiyle izahnamede yer alan halka arz gelirinin kullanımına ilişkin açıklamaların yanıltıcı ve eksik hale gelmesi sebebiyle GESAN şirketine toplamda 942.056 TL para cezası keildi.

Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi! Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi!

Aynı zamnada Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda ve Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamede yer almaksızın halka arz gelirinin bir bölümünün Şirket’in bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi AŞ (Europower Enerji) lehine kullanılması sebebiyle izahnamede yer alan halka arz gelirinin kullanımına ilişkin açıklamaların yanıltıcı ve eksik hale gelmesi Ali Gökhan ÖZTÜRK'e 872.282 TL, Muhittin Behiç HARMANLI'ya 872.282 TL para cezası veridli.

Şirkette Savaş Atanur KAZAZ'a 121.019 TL, Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'na 121.019 TL para cezası verildi. Sebebide; Şirket’in halka arz gelirinin bir kısmının Europower Enerji adına harcanmış olmasına karşın bu bilgilere denetimden sorumlu komitenin 19.11.2021 ve 16.02.2022 tarihli raporlarında yer verilmemesi; 19.11.2021 tarihli denetimden sorumlu komite raporunda yer alan fon kullanım yerleri ve tutarlarının yanlış olması.

Editör: Nida Türk