Bu özet gelir tablosu, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)'nin 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor.

  1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 773.340.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %87'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu yükseliş, şirketin talep ve gelirlerini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 572.562.000 TL brüt kar, önceki yıla göre %98 arttı. Bu, şirketin marjlarını artırdığını ve işletme verimliliğini artırdığını gösteriyor.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 534.812.000 TL esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %100 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde büyük bir iyileşme sağladığını gösteriyor.

  4. FAVÖK : 2023 yılında 532.902.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %98 arttı. Artan FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Yine, işletmenin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

    Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi! Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi!
  5. Net Dönem Karı: 2023 yılında 978.966.000 TL net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %94'lük artışı temsil ediyor.

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında önemli bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor. 

Editör: Bengüsu Ogelman