Bu özet gelir tablosu, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)'nin 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor.

  1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 773.340.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %87'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu yükseliş, şirketin talep ve gelirlerini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 572.562.000 TL brüt kar, önceki yıla göre %98 arttı. Bu, şirketin marjlarını artırdığını ve işletme verimliliğini artırdığını gösteriyor.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 534.812.000 TL esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %100 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde büyük bir iyileşme sağladığını gösteriyor.

  4. FAVÖK : 2023 yılında 532.902.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %98 arttı. Artan FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Yine, işletmenin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

    Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi! Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi!
  5. Net Dönem Karı: 2023 yılında 978.966.000 TL net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %94'lük artışı temsil ediyor.

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında önemli bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor.