Esenboğa Elektrik Üretim AŞ (Şirket)’nin ilk halka arzdan elde ettiği geliri kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda şirketin kendisine; Esenboğa Elektrik Üretim AŞ (Şirket)’nin izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri raporunda yazılmamış olmasına rağmen, izahnamenin Kurulca onaylanmasından kısa bir süre sonra fonun Şirket’in bağlı ortaklığı konumunda bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (Margün Enerji)’ne kullandırılmış olmasının izahnamede yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olduğu sonucunu doğurması sebebiyle 640.442 TL ve aynı sebeple Yusuf ŞENEL'e 640.442 TL para cezası verildi. 

Uğur YİĞİT ve ZİYA AKBAŞ'a Fonun kullanım yerlerine ilişkin Şirket’in denetim komitesi tarafından hazırlanan raporda, halka arz gelirinin izahnamede kamuya duyurulan fon kullanım yeri raporunda yazılmaksızın Margün Enerji tarafından kullanılmasına rağmen buna ilişkin anılan raporda bilgiye yer verilmemesi nedeni ile Uğur YİĞİT'e 51.236 TL  ZİYA AKBAŞ'a  51.236 TL para cezası veridli.

Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni

Editör: Nida Türk