Bu özet gelir tablosu, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor. İşte bu verilerin bazı önemli yorumları:

1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 159.253.000 birimlik satış geliri elde etti. Bu, önceki yıla göre %313'lük inanılmaz bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu muazzam büyüme, şirketin talep ve gelirlerini büyük ölçüde artırdığını gösteriyor. Bu, büyük bir başarı işareti olarak değerlendirilebilir.

2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 51.255.000 birim brüt kar, önceki yıla göre %94 artış gösterdi. Bu, şirketin marjlarını artırdığını ve işletme verimliliğini geliştirdiğini gösteriyor.

3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 35.821.000 birim esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %65 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde olumlu bir gelişme yaşandığını gösteriyor.

4. FAVÖK : 2023 yılında 44.692.000 birim olan FAVÖK, önceki yıla göre %78 arttı. Artan FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını yansıtır. Yine, işletmenin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

5. Net Dönem Karı: 2023 yılında 3.935.000 birim net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %1.291'lik inanılmaz bir artışı temsil eder. Net dönem karındaki bu büyük sıçrama, şirketin genel karlılığının büyük ölçüde arttığını göstermektedir.

İş Bankası Kayıtlı Sermaye Tavanını Rekor Seviyeye Çıkarıyor İş Bankası Kayıtlı Sermaye Tavanını Rekor Seviyeye Çıkarıyor

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor. Özellikle satışlardaki %313'lük büyüme dikkat çekici ve işletme verimliliğinin arttığını gösteriyor. Ancak net dönem karındaki %1.291'lik artışa rağmen, net dönem karının genel gelirlere göre düşük olması dikkate alınmalıdır.

Editör: Bengüsu Ogelman