%17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor! %17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor!

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), 18 Aralık 2023 tarihli KAP açıklamasında, geri alım yoluyla iktisap edilen 12.500.000 TL nominal değerli 12.500.000 adet şirket payının itfa edilerek, 190.970.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 178.470.000 TL'ye indirilmesine ve eşanlı olarak 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanarak 1.530.000 TL artırılarak 178.470.000 TL'den 600.000.000 TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Bu önemli kararın uygulanabilmesi için, sermaye azaltımı ve artırımına ilişkin Esas Sözleşme'nin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

Editör: Abdurrahman Zougari