Akbank T.A.Ş. (AKBNK), daha önce kayıttan düşülmüş olan ve takip edilen takipteki alacak portföyünden 1.804 Milyon TL anapara bakiyesine sahip olan bir kısmının, toplam 781 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., AGS Altın Gezegen Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. olmak üzere 6 firma tarafından satın alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu takipteki kredi alacakları portföyünün satışının, bankanın portföy yönetimi stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildiği ve anapara bakiyesinin belirtilen firmalara toplam 781 Milyon TL karşılığında devredildiği belirtildi. 

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Bankamızca bir kısmı daha önce kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki alacak portföyünün 1.804 Milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 781 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., AGS Altın Gezegen Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.'nden oluşan 6 firmaya satılmıştır.

Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Editör: Abdurrahman Zougari