Borsa Hedefini Açıkladı: 2,5 Milyar TL Değerinde Halka Arz! Borsa Hedefini Açıkladı: 2,5 Milyar TL Değerinde Halka Arz!

Ahlatçı Doğal Gaz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanının aşılması yoluyla bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı almıştır. Şirketin mevcut 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, emisyon primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL'den 2.600.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Sermaye artırımında, %1.150 oranında bedelsiz olarak artırılacak olan sermayenin payları, tüm pay sahiplerine oranında dağıtılacak ve A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar verilecektir. Şirket, gerekli başvuruların yapılması ve dökümanların hazırlanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi ilgili mercilere başvuruda bulunacaktır. SPK'nın onayının beklenmesi nedeniyle yatırımcıların tepkisi, SPK bülteninde açıklanacak duruma göre şekillenecektir.Ahlatcı Doğalgaz Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - Midas

Editör: Burhanettin Ercuman