FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET )   400.000.000,00 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 01.12.2023 tarih 2023/76 sayılı bültende yayınlandığını bildirdi.

100 lot 793 lot olacak! 100 lot 793 lot olacak!

Bedelsiz Sermaye Arttırımı Nedir ?

Bedelsiz sermaye arttırımı, bir şirketin mevcut ortaklarına ek sermaye sağlamak amacıyla hisse senetlerini bedel ödemeksizin artırmasıdır. Bu işlem, şirketin kaynak ihtiyacını karşılamak, sermaye yapısını güçlendirmek veya finansal esneklik sağlamak için kullanılır. Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin çıkardığı yeni hisse senetlerini mevcut ortaklarına ücretsiz olarak dağıtarak gerçekleştirilir.

Bedelsiz sermaye arttırımında, şirketin toplam çıkarılmış sermayesi artar, ancak mevcut ortaklar herhangi bir ödeme yapmazlar. Yani, hisse senetlerini ellerinde tutan yatırımcılar mevcut hisselerinin yanı sıra ek hisse senetleri de alırlar, ancak bu işlem için nakit ödeme yapmazlar.

Bu tür bir sermaye arttırımı, şirketin içsel büyüme, yatırımlar veya finansal güçlendirme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin mevcut ortaklarına yönelik bir teşvik olarak görülebilir ve genellikle şirketin büyüme stratejilerine destek olur. Ayrıca, bu işlemle şirket, daha geniş bir hissedar tabanına ulaşabilir ve likiditesini artırabilir.

Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin genel kurul kararı ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) onayı gerektirir. Bu tür bir işlemde, şirketin esas sözleşmesinde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve ilgili yasal süreçlere uyulmalıdır. Bedelsiz sermaye arttırımı sonrasında şirketin hisse senedi fiyatı, artan hisse sayısı nedeniyle genellikle nominal değeri düşer.

Editör: Abdurrahman Zougari