BEGYO halka arz sonuçları geldi!

Halka arzda birim fiyat 3,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL olmuştur.

Halka Arz Hissesi Temettü verdi Fiyatı Değişti! Halka Arz Hissesi Temettü verdi Fiyatı Değişti!

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep gelmiştir.

Bu sonuçlara göre BEGYO halka arzında bireysel yatırımcı hesabına 65 lot düşmüş oldu.

Editör: Nida Türk