Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Nedir? Neden Yapılır? 

Borsada işlem gören tipe dönüşüm" ifadesi, bir şirketin hisse senetlerinin borsada işlem gördüğü pazarın değiştirilmesini ifade eder.

Genellikle bu tür bir değişiklik, şirketin büyüklüğü, piyasa değeri, performansı veya diğer faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir.

Borsada işlem gören tipe dönüşüm, şirketin hisse senetlerinin likiditesini artırmak, daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak veya belirli bir pazarın avantajlarından yararlanmak amacıyla gerçekleştirilebilir.

Örneğin, bir şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrılmış olan bir pazardan, daha büyük şirketlere odaklanan bir ana pazar veya endeks içinde işlem görmeye karar verebilir.

Bu tür bir dönüşüm genellikle düzenleyici otoritelerin ve borsanın onayına tabidir.

Şirket, bu tür bir değişikliği kamuoyuna duyurur ve ilgili belgeleri yetkili otoritelere sunar.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, bu tür dönüşümlerin şirketin gelecekteki performansını ve hisse senetlerinin değerini etkileyebileceği konusunda dikkatli olmalı ve güncel bilgileri takip etmelidir

BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL'lik Satış Yaptı BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL'lik Satış Yaptı

Borsa İstanbul'da Tipe Dönüşüm Başvurusu Yapılan Hisseler Ve MKK'nın Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Editör: Abdurrahman Zougari