Tavan olan 3 hissede  fiyat açıklaması! Bu hisselerde neler oluyor?

Pera Gayrimenkul (PEGYO)

Borsa İstanbul A.Ş. 23.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20813 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.

PEGYO hissesi %10 yükselişle bugün tavan fiyatından işlem görüyor. (9,68 TL)

Temapol Polimer Plastik (TMPOL)

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20814  sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TMPOL hissesi %10 yükselişle bugün tavan fiyatından işlem görüyor. (95,15 TL)

DİKKAT! Bu Hisselerin Gün Sonunda Tedbirleri Kalkıyor! DİKKAT! Bu Hisselerin Gün Sonunda Tedbirleri Kalkıyor!

Avrasya Petrol (AVTUR)

23.10.2023  tarih ve BIAŞ-06-20812 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazısına cevaben bildiririz.

AVTUR hissesi %4 yükselişle bugün 10,65 fiyatından işlem görüyor.