4 hisse 4 faklı tedbir şekli! aynı gün alınıp satılamayacaklar!

AGYO ve CELHA hisselerine tedbir geldi!

Borsa İstanbl  24 Kasım tarihine kadar AGYO ve CELHA paylarında açığa satışa ve kredili işlemleri yasakladı.

MARKA hissesinde 3 tedbir 

Aynı zamanda MARKA hisseside 24 Kasım tarihine kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Daha önce hisseye verilen açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de bu tarihe kadar uzatıldı.

 MEKAG hisseinede tedbir geldi.

24 Kasım tarihine kadar MEKAG paylarında brüt takas tedbiri uygulanacak. Hissede hali hazırda olan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleride bu tarihe kadar uzatıldı.

GEDIK'den Hisse Geri Alımı ve Elden Çıkarma Açıklaması GEDIK'den Hisse Geri Alımı ve Elden Çıkarma Açıklaması

Önemli Bilgi

Borsa İstanbul’un açıkladığı tedbirler Borsa İstanbul tarafından    SPK’nın koyduğu hükümler çerçevesinde veriliyor. Borsa İstanbul’u denetleyen ve düzenleyen kurum  Sermaye Piyasası Kurulu olup hükümlerini belirlerler fakat Borsa İstanbul gerekli gördüğü durumda inisiyatif kullanıp bu hükümler çerçevesinde kararlar alır ve uygular. Tedbir de bu inisiyatiflerden biridir. Yatırımcıyı korumak amaçlı Borsa İstanbul hisselerin belli başlı işlemlerini kısıtlayabilir.

Not:


SPK hisselere ve şirketlere       ceza veya tedbir uyguladığında bizzat bültenle açıklar daha sonrada Borsa İstanbul bu kararı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda paylaşır.

VBTS NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili kararları uyarınca,      Borsa      İstanbul    Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı  Tedbir Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;

1) 1 ay süre ile birinci seviye “ Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı” tedbiri

2) 1 ay süre ile ikinci seviye “Brüt Takas” tedbiri

3) 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (  Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir  Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri

4) 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri

5) 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri uygulanıyor.

Hisselere ilişkin alınan tedbir kararları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (  KAP) duyuruluyor.