%44 düşen hisseden %8859 rekor bedelsiz

Bu Hisse 1 Ayda %325 Yükseldi! Bu Hisse 1 Ayda %325 Yükseldi!

Bilançoların açıklanmasının ardından bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkıyor. Bizde sizler için son potansiyelleri derliyoruz. Bunlardan sonucusu ise Pınar Süt #PNSUT oluyor. Yılbaşından bu yana %44,82 düşen hissenin rekor bedelsiz potansiyeli dudak uçuklattı.

Şirket özkaynaklarının ödenmiş sermayeye bölünerek hesaplanan rekor bedelsiz potansiyeli aşağıdadır;

Hisse PD/DD F/K Özkaynak artışı Bedelsiz potansiyeli
PNSUT 0.6 5.8 %91.8 %8859

NOT: Bedelsiz potansiyeli şirketin sermaye artırımı yapacağını, yapsa bile olumlu yansıyacağını göstermez.

Bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, şirketin özkaynaklarına ve mevcut hissedarların ellerindeki hisse senetlerine göre hesaplanabilir. Bu potansiyel, şirketin hisse senetlerinin bedelsiz olarak artırılması durumunda, mevcut hissedarların ellerindeki hisse senetlerinin oranını korumak için kaç yeni hisse senedi dağıtılacağını belirler.

Ancak, bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli yalnızca bir tahmindir ve şirketin yönetim kurulu tarafından alınacak kararlara bağlıdır. Şirketin mevcut durumuna, kaynak ihtiyacına, hissedarların taleplerine ve diğer faktörlere bağlı olarak, bedelsiz sermaye artırımı yapılıp yapılmayacağı ve bunun boyutu yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi ?

Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerini etkilemez.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Anonim ortaklıkların , iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları Hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır. Bedelsiz hisse senedi alma hakkı bir süre ile sınırlandırılamaz.