Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) şirketinin 2023 yılının son çeyreğine ait gelir tablosu ve bilanço rakamlarını sunuyor. 2022'nin aynı dönemine göre satışlarında %3'lük bir artışla 2.975.328 bin TL'ye ulaşmış durumda. Şirketin brüt karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artarak 2.424.753 bin TL olarak gerçekleşti. Ancak, esas faaliyet karında %59'luk dikkat çekici bir düşüş var ve bu rakam 294.316 bin TL olarak kaydedilmiş.

FAVÖK ( Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) de %30'luk bir düşüş göstererek 726.297 bin TL'ye gerilemiş. Net dönem karında ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %56'lık bir azalma ile 140.156 bin TL olarak raporlanmış.

Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi! Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi!

Şirketin bilanço yapısına baktığımızda, dönen varlıkların %56 artışla 1.715.043 bin TL olduğunu görmekteyiz. Bu, şirketin likiditesinin ve kısa vadeli varlıklarının güçlendiğini gösteriyor. Duran varlıklar %46 artışla 3.627.977 bin TL'ye yükselmiş durumda, toplam varlıklar ise %49'luk artışla 5.343.020 bin TL seviyesinde. Finansal borçlar küçük bir azalma ile %1 düşüşle 349.494 bin TL olarak kayıtlara geçmiş.

Net borç pozisyonunda ise büyük bir değişim söz konusu; %104'lük bir azalma ile -420.604 bin TL'ye düşmüş, bu da şirketin net borcunun önemli ölçüde azaldığını ve finansal yapısının iyileştiğini gösteriyor. Öz kaynaklar %47 artarak 2.110.141 bin TL'ye ulaşmış, bu da şirketin öz sermayesinin arttığını ve genel mali sağlığının güçlendiğini işaret ediyor.

Editör: Feriha Bahçuvan