Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) payında 01/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/11/2023'tür.

CEOEM Pay Piyasasında Altı İsme 2024 Ocak Ayına Kadar Tedbir!

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, CEOEM payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/11/2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır

TİMUÇİN ERSÖZ                           12620736

FİKRET AYDOĞAN                       20682015

BARAN CİDAL                               26586277

NEVİM ERSÖZ                               47230726

NİHAN YILDIZ                               33457027

ÇAĞLAR KACAR                          12385025

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 31/01/2024'tür.

Editör: Nida Türk