BJKAS ve CANTE Hisselerinde Şok Ortaklık Değişimi! BJKAS ve CANTE Hisselerinde Şok Ortaklık Değişimi!

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ne kadar temettü verecek ?

KAP'da yer alan Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları; 
'' 2022 yılı net karından 18.002.250 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,762 TL tutarında brüt %76,2 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,6858 TL. tutarında net %68,58 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 27.09.2023 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 13.04.2023 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. ''
 Karar Tarihi : 22.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 13.04.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? : Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Para Birimi : TRY
Pay Biçiminde Ödeme : Ödenmeyecek
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : 23.625.000
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) : 26.725.419,31 

olarak belirtilmiştir.

Editör: Hüsniye Güncan