Hun Yenilenebilir Enerji şirketinin hakim ortağı Orhun KARTAL Sermaye Piyasası Kurulu'nın onay verdiği ve Pay Satış Bilgi Formunda belirtilen 30.000.000 adet hisseden daha fazla pay dönüştürdü. KARTAL 1435 adet hisse fazla satarak toplamda 30.001.435 adet hisseyi borsada işlem gören niteliğe dönüştürdü. 

Hun Yenilenebilir Enerji şirketinin hakim ortağı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal'ın, şirketin çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan 30.000.000 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için 23 Mayıs tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Şirketin bu başvurusu SPK tarfından onaylanmış ve  23 Ağustos tarihinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi kademeli olarak başlamıştı. 

Orhun Kartal dünkü satışla beraber 30 milyon adet hissenin geriye kalan 1.865.187 adetini satması beklenirken 1.866,622 adet lotu piyasay sürdü. Şirketin bu satışını piyasa değeri yaklaşık 14.652.982  TL.   Şirketin borsada işlem gören paylarının artmasıyla beraber hisse fiyatında da düşüş yaşandı. 

Şirketin bugüne kadar sattığı (dönüştüdüğü) pay miktarı ve fiyatı aşağıdaki gibidir.

1.866.622 adet hisse 7,85 TL - 7,92 TL fiyat aralığından dönüştürüldü.

2.850.000 adet hisse 8.00 TL - 8.06 TL  fiyat aralığında dönüştürüldü. (31 Ekim Tarihinde)

3.000.000 adet hisse 8 TL 8,17 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

2.985.822 adet hisse  8.24 TL 8.31 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

1.400.000 adet hisse  9,59 TL 9,82 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

3.000.000 adethisse  9,55 TL 9,80 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

Girişimci Nihat Özçelik ile Söyleşi… Girişimci Nihat Özçelik ile Söyleşi…

775.000 adet hisse 9,60 TL 9,68 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

3.000.000 adet 8,95 TL fiyatından dönüştürüldü.

1.745.000 adet hisse  9,05 TL 9,16 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

Editör: Nida Türk