Coca-Cola İçecek A.Ş.(CCOLA) bilançosunu açıkladı!

Coca-Cola İçecek A.Ş.(CCOLA) Özet Gelir (9.2023 - 9.2022):

  • Satışlar: Şirketin satışları önceki yıla göre %73 artarak 70.562.640.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin büyüme potansiyelini ve pazardaki rekabet gücünü gösteriyor.
  • Brüt Kar: Brüt kar %88 artarak 25.226.966.000 TL'ye ulaştı. Bu, şirketin gelirlerini artırma ve maliyet kontrolünde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.
  • Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı %99 artarak 13.951.510.000 TL oldu. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
  • FAVÖK: FAVÖK (Firma Faaliyetlerinden Vergi, Faiz ve Amortisman Öncesi Kar), %87 artışla 15.507.046.000 TL'ye ulaştı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinin karlılığının arttığını gösteriyor.
  • Net Dönem Karı: Net dönem karı %110 büyüme ile 7.749.338.000 TL olarak açıklandı. Bu, şirketin net kârlılığının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Coca-Cola İçecek A.Ş.(CCOLA) Özet Bilanço (6.2023 - 9.2023):

Yatırımcılar Dikkat! Bayramda Borsa Ve Bankalar Açık mı? Yatırımcılar Dikkat! Bayramda Borsa Ve Bankalar Açık mı?
  • Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar %5 artarak 50.315.571.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin likiditesinin arttığını ve kısa vadeli borçları ödeme yeteneğinin güçlendiğini gösteriyor.
  • Duran Varlıklar: Duran varlıklar %7 büyüme ile 45.727.250.000 TL olarak kaydedildi. Bu, şirketin uzun vadeli varlıklarını artırma yeteneğini yansıtıyor.
  • Finansal Borçlar: Finansal borçlar neredeyse değişmemiş gibi görünüyor, sadece %1'lik bir artışla 32.244.498.000 TL oldu. Bu, borçların kontrol altında tutulduğunu gösteriyor.
  • Net Borç: Net borç %23 azalarak 10.361.893.000 TL'ye düştü. Şirketin finansal yapısının daha sağlam hale geldiğini ve net borcun azaldığını gösteriyor.
  • Özkaynaklar: Özkaynaklar %21 büyüme ile 33.837.262.000 TL seviyesine çıktı. Bu, şirketin özkaynaklarını güçlendirmesini ve finansal dayanıklılığını artırmasını yansıtıyor.

Bu finansal tablolar, şirketin büyüme, karlılık ve finansal sağlamlık açısından önemli bir gelişme kaydettiğini gösteriyor. Özellikle net dönem karındaki %110'lik büyüme ve özkaynaklardaki %21'lik artış oldukça etkileyici. Şirketin bu pozitif trendi sürdürebilmesi için iyi bir konumda olduğu söylenebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari