Ege Profil A.Ş. Olağanüstü Kar Payı Dağıtım Kararı ile Yatırımcılarına Müjde Verdi

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO), 21 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı bildirim ile yatırımcılarını sevindirecek bir kararı duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, 21.02.2024 tarihinde aldığı karar uyarınca, sermayedarlarına toplam 431,270,000.00 Türk Lirası nakden temettü dağıtılmasına karar verdi. Bu dağıtımın her 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,325584 TL (%532.56), net ise 4,793025 TL (%479.30) olacağı belirtildi. Temettü ödemeleri, 26 Mart 2024 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecek.

Kar dağıtımı, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar üzerinden yapılacak ve ilgili meblağın, şirketin olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karlarından karşılanacağı ifade edildi. Ayrıca, 43,127,000.00 Türk Lirası tutarındaki genel kanuni yedek akçe de aynı kaynaklardan ayrılacak.

Temettü Kararı Açıklandı! Pay Başına 0,55 TL Temettü Kararı Açıklandı! Pay Başına 0,55 TL

21 Mart 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ortakların çoğunluğunun onayı ile bu karar resmiyet kazandı. Şirketin bu kararı, hem yatırımcıların hem de piyasanın beklentileri arasında yer alıyor ve Ege Profil A.Ş.'nin sağlam finansal yapısını ve yatırımcılarına olan taahhüdünü gösteriyor.

Bu kar payı dağıtımı, Ege Profil A.Ş.'nin sermayedarlarına olan güvenini ve şirketin geleceğe yönelik pozitif beklentilerini yansıtmakta olup, yatırımcıları için önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Piyasalar dağıtılacak bu yüksek oranlı temettünün hisse performansı üzerinde oluşturabileceği etkileri yakından izleyecek.

Editör: Abdurrahman Zougari