Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) bilançosunu açıkladı! 

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) Özet Gelir:

 1. Satışlar: ANGEN'nin 2023 yılındaki satış gelirleri 123.031.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %46 azalmıştır. Bu, şirketin satış performansının önemli ölçüde düştüğünü gösterir.

 2. Brüt Kar: Brüt kar, 91.504.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %54 azalmıştır. Gelirlerdeki düşüş, brüt karlılığı da olumsuz etkilemiştir.

 3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 40.922.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %81 azalmıştır. Şirketin ana iş faaliyetlerinden kaynaklanan karı önemli ölçüde düşmüş gözükmektedir.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 4.716.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %97 azalmıştır. Şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği brüt karının önemli ölçüde azaldığını gösterir.

 5. Net Dönem Karı: ANGEN'nin 2023 yılı net dönem karı 97.815.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %68 azalmıştır. Şirket, net karında önemli bir düşüş yaşamıştır.

  BofA Alım Yaptığı Hissede Yeni Bir Hamle Yaptı! BofA Alım Yaptığı Hissede Yeni Bir Hamle Yaptı!

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN)​​​​​​​ Özet Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılında 599.626.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %2 artmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli likidite pozisyonunu hafifçe güçlendirdiğini gösterir.

 2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılında 290.914.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %12 artmıştır. Şirket, uzun vadeli yatırımları artırmış gibi görünmektedir.

 3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılında 17.132.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %3 artmıştır. Bu, şirketin finansman ihtiyacını artırdığını göstermektedir.

 4. Net Borç: Net borç, 2023 yılında -346.451.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre azalmıştır. Negatif bir net borç, şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu ve daha fazla finansal borçtan daha fazla nakit varlığa sahip olduğunu gösterir.

 5. Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılında 813.443.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %2 artmıştır. Şirketin öz sermayesi neredeyse değişmemiş gibi görünmektedir.

ANGEN'nin finansal tabloları, özellikle gelirlerdeki büyük düşüş ve karlılıkta önemli bir azalma nedeniyle zayıf bir resim çizmektedir. Şirketin satış performansı ve karlılığı önemli ölçüde düşmüş gibi görünmektedir. Ayrıca, brüt kar ve FAVÖK gibi önemli finansal göstergelerde de büyük düşüşler dikkat çekmektedir. Şirket, iş performansını iyileştirmek ve finansal sağlamlığını güçlendirmek için önemli adımlar atmalıdır.

Editör: Abdurrahman Zougari