Bu özet gelir tablosu, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor. İşte bu verilerin bazı önemli yorumları:

  1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 18.770.389.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %36'lık bir büyümeyi temsil ediyor. Satışlardaki bu artış, şirketin gelirlerini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 2.790.631.000 TL brüt kar elde edildi ve önceki yıla göre %4'lük bir artış kaydedildi. Brüt kar marjındaki bu artış, şirketin ürün veya hizmetlerinin karlılığını artırdığını göstermektedir, ancak artış oranı sınırlıdır.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 967.211.000 TL esas faaliyet karı elde edildi, ancak bu rakam önceki yıla göre %31'lik bir düşüşü temsil ediyor. Esas faaliyet karındaki bu düşüş, şirketin ana iş faaliyetlerinde karlılığını azalttığını göstermektedir.

    Demir Çelik Devi Temettü Kararını Açıkladı! Demir Çelik Devi Temettü Kararını Açıkladı!
  4. FAVÖK : 2023 yılında 1.563.380.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %15'lik bir azalma yaşadı. Bu, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karının azaldığını gösterir.

  5. Net Dönem Karı: Şirketin 2023 yılındaki net dönem karı sadece 3.821.000 TL olarak kaydedildi ve bu rakam önceki yıla göre %100'lük büyük bir düşüşü temsil ediyor. Net dönem karındaki bu sert düşüş, şirketin toplam karlılığının ciddi şekilde azaldığını göstermektedir.

Sonuç olarak, bu veriler, şirketin gelirlerini artırdığını, ancak karlılığının azaldığını göstermektedir. Özellikle net dönem karındaki büyük düşüş dikkat çekmektedir. 

Editör: Bengüsu Ogelman