Haftanın Fiyat Performans Hisseleri Listelendi! Haftanın Fiyat Performans Hisseleri Listelendi!

Dikkat BOFA geri döndü! 

Bank of America (BOFA) işlem yaptığı hissede hareketli!

Dev aracı kurum Yeşil Gayrimenkul (YGYO) hissesinde tekrar yoğun işleme başladı.

Hissede 21.722.041 lot alış ve 18.859.100 lot satış işlemi gerçekleştirdi.

Bu işlemler sonunda BOFA tahtadan 2.862.941 lot hisse alışıyla çıkmış oldu. Yani dev aracı kurum YGYO hissesinde yüklü.

Aracı kurumun bugünkü işlemler sonunda hissedeki pay oranı %5.413 oranına ulaştı.

Yirmi altı yıllık gayrimenkul şirketinden milyonluk pay alımı duyurusu geldi! Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan duyuruda pay alım satım işlemlerinin detayları yer aldı. İşte milyonluk alımın detayları.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO),  2.862.941 adetlik pay satışı yaptı! Şirketin ortaklığı bulunan Merrill Lynch International tarafından Yeşil Gayrimenkul payları ile ilgili olarak  21.722.041 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 18.859.100 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleşti.

Toplamda  2.862.941 adet pay satın alındı. 

KAP Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Şirketin Açıklama Formu

27.09. 2023 tarihinde, ortaklığımızın % 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International tarafından, Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
AS payları ile ilgili olarak 2,744 – 2,798 TL fiyat aralığından 21.722.041 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 18.859.100 toplam nominal tutarlı satış işlemi
neticesinde net 2.862.941 adet pay satın alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS sermayesinde, iştirakimiz Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğumuz
payların/oy haklarının oranı 27.09.2023 tarihi itibariyle %5,413 seviyesine ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

YGYO

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortakliği A. Ş. (YGYO), 1997 yılında İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla kurulan bir şirket. 26 Aralık 2006 tarihinde şirket unvanın Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmişti. 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ( SPK) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piyasalarına yatırım yapmakta.