Borçlarıyla beraber bütün paylarını devretti! (KLKIM)

Kalekim Kimyevi Maddeler şirketi, Arnavutluk pazarındaki Şirketin pazar payı ve fayda/maliyet analizinin değerlendirilmesi neticesinde, sermayesinin  %51'ine iştirak ettiği Arnavutluk'ta kurulu 280.000 Avro sermayeli Kalekim Neon SHA ("Neon")  unvanlı bağlı ortaklığında  sahip olduğu payların tamamının, Neon'un finansallarında yer alan borçların tamamının kendisi tarafından üstlenilmesi karşılığında Neon'un diğer ortağı Durim Shehu'ya  devir edilmesine mevcudun oybirliği karar verilmiş olup, devir işlemleri 24.11.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

 Kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında Arnavutluk pazarındaki satışların toplam konsolide satışlarımız içindeki payı %0,56 olup, söz konusu pay devrinin, Şirketin satışları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağının yanı sıra, Şirketin, Arnavutluk pazarına mevcut ihracat faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

Tam 7 TAVAN Yaparak %208.98 Kazandıran Hisse Bugün TABAN! Tam 7 TAVAN Yaparak %208.98 Kazandıran Hisse Bugün TABAN!

Devir işlemleri ilgili ülke otoritesinin onayına bağlı olması sebebiyle, içsel bilginin açıklanması, gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle 9.10.2023 tarih ve 2023/45 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.

Editör: Nida Türk