Net Dönem Karı Nedir? Neyi İfade Eder?

Dönem Net Kârı veya Zararı, işletmenin kârından Kurumlar Vergisi ve diğer yükümlülüklerin ödenmesinden sonra elde edilen kâr veya uğranılan zarardır. Yatırımcıların asıl dikkat ettikleri kâr, işletme faaliyetlerinin nihai sonucu olan Dönem Net Kârı veya Zararıdır.

 Ancak burada konsolide finansal rapor açıklayan şirketler için özel bir durum var. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre, bir şirketin başka bir şirkette 50%’nin üzerinde ortaklığı bulunuyorsa, ana şirket sahip olduğu şirketin finansallarının tamamını konsolide eder.

Yani 51%’ine sahip olsa dahi diğer şirketin gelirlerinin ve giderlerinin 100%’ünü kendi tablolarına dahil eder. Ancak ana şirket net kâr kalemini ana ortaklık payları ve azınlık payları olarak iki bölüme ayırır.

Kendi şirketinden elde ettiği net kâr ile ortak olduğu şirketten kendi payına düşen gelirleri, ana ortaklık paylarına yazar. Dolayısıyla o şirketin net kârıyla ilgili hesaplama yapılırken ana ortaklık paylarına düşen net kâr kalemi kullanılır.

Şirketlerin bilanço açıklamasına göre, 2023’ün üçüncü çeyreğinde net kârı en yüksek şirketler belli oldu.

%400 Bedelsizin Tarihi Belli Oldu! %400 Bedelsizin Tarihi Belli Oldu!

Kasım ayının ikinci haftası tamamlanacak bilanço dönemiyle birlikte tüm şirketlerin 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklanmış olacak.

Şuan için net dönem karı en yüksek şirketleri sizin için listeledik:

Editör: Abdurrahman Zougari