ASELSAN, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumda Yüksek Not Aldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında gerçekleşen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi, olumlu bir tablo ortaya koydu.

Yapılan değerlendirmeye göre, SPK'nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan raporda, ASELSAN'ın notu 08.12.2023 tarihi itibariyle 9,41'e yükseldi.

İlgili derecelendirme raporu, 09.12.2022 tarihinde 10 üzerinden 9,34 olan notun, ASELSAN'ın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunda yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda artış gösterdiğini gösteriyor.

ASELSAN'ın kurumsal yönetim anlayışının ve uygulamalarının yüksek bir standartta olduğunu ortaya koyan bu yükseliş, şirketin yönetim, iç kontrol, şeffaflık, ve pay sahipleri hakları gibi kritik alanlarda etkin politika ve önlemler uyguladığını gösteriyor.

1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi! 1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi!

Derecelendirme raporu, ASELSAN'ın kurumsal yönetim risklerini başarılı bir şekilde yönettiğini, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil bir şekilde gözettiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde tuttuğunu ve yönetim kurulu yapısının en iyi uygulama kategorisinde olduğunu vurguluyor. ASELSAN'ın bu başarısı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve şeffaf yönetim anlayışıyla dikkat çektiği bir kez daha göstermiştir.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Paylaşım:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına  İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal  Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK'nın Ocak 2014  tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 09.12.2022 tarihinde 10 üzerinden 9,34 olan notumuz 08.12.2023 tarihi itibariyle 9,41'e yükselmiştir. 


Alınan notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri  uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde  oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği ,kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir.


Türkçe ve İngilizce Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporları ekte yer almaktadır.

Editör: Abdurrahman Zougari