Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. bilançosunu açıkladı!

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) Özet Gelir:

Satışlar: MTRKS'nin 2023 yılındaki satış gelirleri 325.246.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %88 artış göstermiştir. Bu, şirketin ürün ve hizmetlerine olan talebin arttığını ve gelirlerinin büyüdüğünü göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar, 85.258.000  TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %78 artış göstermiştir. Brüt kar, şirketin satış gelirlerini artırırken aynı zamanda maliyetleri etkili bir şekilde kontrol ettiğini göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 63.993.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %59 artmıştır. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını göstermektedir.

FAVÖK (Firma Değerini Artıran Brüt İşletme Karı): FAVÖK, 84.345.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %60 artmıştır. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden kaynaklanan brüt karını artırdığını göstermektedir.

Bank of America, O Holding'deki Payını Güçlendiriyor Bank of America, O Holding'deki Payını Güçlendiriyor

Net Dönem Karı: MTRKS'nin 2023 yılı net dönem karı 71.757.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %71 artmıştır. Bu, şirketin karlılığının arttığını gösterir.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) Özet  Bilanço:

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılında 83.318.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %11 artmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin arttığını göstermektedir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılında 128.948.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %16 artmıştır. Bu, şirketin uzun vadeli yatırımlarını artırarak büyümeyi hedeflediğini göstermektedir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılında 579.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %48 azalmıştır. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını ve finansman maliyetlerini düşürdüğünü gösterir.

Net Borç: Net borç, 2023 yılında -54.937.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %21 azalmıştır. Negatif bir net borç, şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu ve daha fazla finansal borçtan daha fazla nakit varlığa sahip olduğunu gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılında 138.169.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %30 artmıştır. Bu artış, şirketin karlarına ek olarak sermaye artışı veya başka kaynakları temsil edebilir.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin finansal tabloları, büyüme, karlılık ve finansal yönetim açısından olumlu bir resim çizmektedir. Gelirlerde önemli bir artış, karlılıkta iyileşme ve finansal sağlamlık göz önüne alındığında, şirketin sağlam bir mali performansa sahip olduğu görülmektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari