Ulaşlar Turizm Enerji (ULAS) şirketinin hakim ortağı Bilal NAZ'ın, çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu C grubu paylardan 825.000 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlandığı bildirildi. (825.000 adet hisse satılacak)

Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 01.11.2023 tarihinde  Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Borsada işlem gören tipe dönüşüm talebinin ana amacı nedir?

Ana amaç şirket ortağının elindeki AMA halka açık olmayan hisse senetlerini borsada satmaktır.  

Demir Çelik Devi Temettü Kararını Açıkladı! Demir Çelik Devi Temettü Kararını Açıkladı!

Patron Neden Payları Borsada İşlem Gören Paya Dönüştürür?

1- Çok basit bir ifadeyle ortak elindeki payı nakite geçmek istiyor olabilir.

2- Hissenin fiili dolaşımda olan paylarında bir talep fazlalığı vardır. Ve piyasaya hisse sokulmak istenmiş olabilir.

3- Ortaklar arasında her hangi bir sebeple oluşan anlaşma ya da anlaşmazlık nedeniyle “ortaklık yapısının değiştirilmesi ihtiyacı” doğmuş olabilir.

4- Şirket ortaklarından bazıları piyasada yaptıkları usulsüz işlemler nedeniyle SPK tarafından payları borsadaki işlemlerden çektirilmiş olabilir. SPK bunu belirli bir zaman dilimi için yasaklamıştır. Ve bu bahse konu şirket ortağı bu zaman cezası dolunca bu payları tekrar borsada alınıp satılabilir konuma getirebilmek için “Borsada işlem gören tipe dönüşüm talebinde” bulunmuş olabilir.

Editör: Nida Türk