Bu şirket %4,99 nakit kar payı dağıtımı yapacak ! 
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS) 'nin kar payı dağıtımına ilişkin tüm detaylar haberimizde... 

Karar Tarihi : 12.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 05.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? : Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Para Birimi : TRY
Pay Biçiminde Ödeme : Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni : Kar Dağıtım tablosunda açıklanmıştır
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi : Kar Dağıtım tablosunda açıklanmıştır.
 
 

Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı! Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı!


KAP'ta yer alan açıklamalar şöyle oldu:

'' 05 Mayıs 2023 Cuma günü yapılan genel kurul toplantısında;
Kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. '''' 1. SPK'nın " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde ait finansal tablolara göre 85.430.072 TL net dönem karı oluştuğu,

2. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre ise 6.837.903,39 TL net dönem karı oluştuğu,

3. SPK'nın Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Kar Payı Rehberi'nin ilgili maddeleri hükmü gereği; dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceği,

dikkate alınarak ve kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir. ''

Editör: Hüsniye Güncan