Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kar payı dağıtımına ilişkin bilgileri yayımlandı.
Şirket nakit temettüsünü 4 taksitte yapacak !

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : 35.000.000
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) : 2.214.480,95



 

Toplamda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı (brüt) : 0,8000000 TL
1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı (net) : 0,7200000 TL 
olarak belirlenmiştir.

6 Taksit Temettünün İlk Taksit'i Hesaplarda!! 6 Taksit Temettünün İlk Taksit'i Hesaplarda!!


Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) : 65.000.000
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) : 185,71428

KAP'taki yer alan ek açıklama şu şekildedir :

'' 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.


Vergi Usul Kanununa göre 2022 yılında 155.746.036,59-TL (vergi sonrası 120.112.139,9-TL), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 221.178.286-TL (vergi sonrası 269.324.756-TL), vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan;

1- 2022 yılı kar tutarı üzerinden ise %5 oranında 4.785.519,05-TL tutarında I. Tertip Yedek akçe ayrılmasına,
2- Kalan 115.326.620,85-TL'nin 28.000.000-TL' si Brüt Nakit temettü verilmesine,65.000.000-TL'sinin Bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
3- Tüm bu işlemlerden sonra bakiye 22.326.620,85-TL net kar tutarının ise dağıtıma konu edilmeyerek, Olağanüstü yedeklere alınmasına, karar verilmiştir. ''

Editör: Hüsniye Güncan