Bu şirkette 16 işçisinin vefatıyla sonuçlanan davayla ilgili ÇARPICI  açıklama!

Şirketin (PRKME) konuyla ilgili KAP açıklaması şu şekilde;

17 Kasım 2016 tarihinde Siirt ili Şirvan ilçesi Madenköy'de bulunan açık ocak bakır işletmemizde meydana gelen ve alt yüklenici firmamızın 16 işçisinin vefatıyla sonuçlanan heyelan sonrasında bilindiği üzere Şirketimiz bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarını satarak ilgili faaliyetini 2017 yılında sonlandırmıştır. Şirketimiz mevcut durum itibariyle boksit madenciliği ve bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin yürüttüğü linyit madenciliği alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında haberlere konu olan dava, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve bakır işletmemizde o tarihte görev yapmakta olan işletme müdürü ve iş güvenliği mühendislerinin de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı ceza davasına ilişkindir. İlgili davada taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmiş ise de dava kanun yolları sebebiyle halen derdesttir ve kesinleşmemiştir. İlgili dava sürecinde yapılan savunmalar, söz konusu ölümlerin Şirketimizin çalışanlarının veya yöneticilerinin herhangi bir kusurundan dolayı değil doğal afet niteliğindeki aşırı yağıştan kaynaklanan ve maden ocağı dışında meydana gelen heyelandan kaynaklandığı yönündedir.


Siirt Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca, söz konusu iş kazasının meydana geldiği tarihte görevde bulunan ve mevcut durumda dava dışı olan Şirketimizin maden planlamasından sorumlu yetkilileri hakkında Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiş olup suç duyurusu halen soruşturma aşamasındadır. Soruşturmada ortaya konacak delillerin neticesine göre suç duyurusunun kovuşturma aşamasına geçip geçmeyeceği belli olacak olup henüz başlatılmış bir kovuşturma bulunmamaktadır. Şirketimizin hukukçuları, söz konusu açık ocaktaki maden planlamasının ilgili mevzuat ile madenin jeolojik ve hidrolojik verilerine uygun olarak ilgili teknik kuruluşlar tarafından maden mühendisliği gereklerine uygun olarak hazırlanıp planlandığını ve Şirketimizin ilgili dönemdeki çalışanlarının veya yöneticilerinin bu konuda bir ihmal ya da kusurlarının olmadığını savunmaktadır.


Söz konusu ceza davasının ve soruşturmanın Şirketimizin mevcut faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 

Milyonlarca TL'Lik İhalede Birinci Oldu! Milyonlarca TL'Lik İhalede Birinci Oldu!


Bu itibarla, Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, kendisi ve bağlı ortaklığı ile ilgili gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurmakta olup, söz konusu yasal sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Editör: Nida Türk