Mia Teknoloji Şirketi Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 22-23 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 4.500.000 TL ortak satışından, 8.000.000 TL sermaye artırımıyla olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 15,80 TL satış fiyatından gerçekleşmişti. Halka arz işleminde Şirketin sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 8.000.000 adet payın satışından 126.400.000 TL brüt, 124.667.204 TL net gelir elde etmiştir. Peki bu gelir hangi alanlarda kullanıldı? İşte cevabı

Raporun sonundan dikkat çeken bir paragraf: Halka arzdan elde edilen net gelirin kullanılmayan kısımları Fon, Kur Farkı, KKM, Vadeli Mevduat vb. yatırımlarda değerlendirilmiş 14.451.957,85 TL getiri elde edilmiştir. Elde edilen getiri izahnamede belirtilen fon kullanım oranlarına göre ilgili bölümlere dağıtılmıştır. Halka arz geliri ve bu gelirin değerlendirilmesi sonucunda şirketin toplam 27.507.314,48 TL kullanılabilir bütçesi bulunmaktadır.

Halka arz kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;

1) Halka arzdan elde edilen gelirin 37.920.000 TL’lik Ar-ge bütçesi kısmına, Fon kullanım raporunda belirtilen “Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi” başlığının altında bulunan, “Halka arzı takip eden 1 (bir) yıllık süre içerisinde belirtilen niteliklerde bir şirket satın alınması gerçekleşmediği taktirde, şirket satın alma fırsatlarına ayrılan bütçe, Ar-ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması başlığında sıralanan alanlarda kullanılacaktır.” maddesi uyarınca ilgili kalemin tamamı 18.960.000,00.- Ar-ge bütçesine de aktarılmıştır. Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının arttırılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, AR-GE çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısı kapasitesinin artırımı için 58.170.100 TL bütçe kullanılmıştır. Halka arz gelirinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerden bu kalemler için ayrılan kısımlar eklendikten sonra kalan tutar 5.213.281,03.- TL’dir.

2) Halka arzdan elde edilen gelirden 5.860.200,00 TL’ lik kısmı Reorganizasyon, satış ve kârlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması amacıyla kullanılmıştır. Halka arz gelirinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerden bu kalem için ayrılan kısım eklendikten sonra kalan tutar 8.224.995,79.- TL dir.

3) Halka arzdan elde edilen gelirin %10’u tutarındaki 13.897.134,81 TL’lik kısmı ile kısa vadeli banka borçları kapatılmıştır. Halka arz gelirinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerden bu kalem için ayrılan kısım eklendikten sonra kalan tutar 188.060,98.- TL dir. 

4) Halka arzdan elde edilen gelirin ofis satın alma bütçesinin 1.411.739,30.-TL’lik kısmı yurtdışında açılmış olan ofis için kullanılmıştır. Halka arz gelirinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerden bu kalem için ayrılan kısım eklendikten sonra kalan tutar tutar 12.673.456,49 TL’dir.

Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!

5) Halka arzdan elde edilen gelirin işletme sermayesi bütçesinin 34.005.469,13-TL’lik kısmı ise işletme sermayesi olarak kullanılmıştır. Halka arz gelirinin değerlendirilmesi sonucundaki getirilerden bu kalem için ayrılan kısım eklendikten sonra kalan tutar 1.207.520,33 TL’dir.

6) Halka arzdan elde edilen gelirin %15’ine karşılık gelen “Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi bütçesi” Fon kullanım raporunda belirtilen “Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi” başlığının altında bulunan, “Halka arzı takip eden 1 (bir) yıllık süre içerisinde belirtilen niteliklerde bir şirket satın alınması gerçekleşmediği taktirde, şirket satın alma fırsatlarına ayrılan bütçe, Ar-ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması başlığında sıralanan alanlarda kullanılacaktır.” maddesi uyarınca ilgili kalemin tamamı AR-Ge bütçesine aktarılmıştır.

Şirketin 30.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL tutarında arttırılarak 38.000.000.-TL ye çıkarılmıştır. Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar sermayeye ilave edilmiş olup 38.000.000 TL’lik tutarın tamamı ödenerek değişiklik tescil ve keyfiyet Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilip yayınlanmıştır. Halka arzdan elde edilen net gelirin kullanılmayan kısımları Fon, Kur Farkı, KKM, Vadeli Mevduat vb. yatırımlarda değerlendirilmiş 14.451.957,85 TL getiri elde edilmiştir. Elde edilen getiri izahnamede belirtilen fon kullanım oranlarına göre ilgili bölümlere dağıtılmıştır. Halka arz geliri ve bu gelirin değerlendirilmesi sonucunda şirketin toplam 27.507.314,48 TL kullanılabilir bütçesi bulunmaktadır. Kalan kısmı ise, ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak yatırımlarda değerlendirilecektir.

Editör: Nida Türk