Borsa İstanbul’da Temettü Rüzgarı: Üç Şirketten Yatırımcıya Nakit Yağmuru! Borsa İstanbul’da Temettü Rüzgarı: Üç Şirketten Yatırımcıya Nakit Yağmuru!

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE) kar payı dağıtımı için aldıkları karar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Karar Tarihi : 14.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Para Birimi : TRY
Pay Biçiminde Ödeme : Ödenmeyecek


Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : 129.600.000
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) : 9.024.059
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi : İmtiyaz yoktur.

 

Şirket toplamda 54.000.000 TL'yi temettü olarak dağıtacak !

KAP'ta yer alan açıkla şu şekilde ;

'' Şirket yönetim kurulu, 2022 yılı dönem karının, 17.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilen Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası' na uygun olarak;

a)2022 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından 60.000.000,- TL'nin ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasının, brüt kâr payının tamamının nakden ödenmesinin genel kurula önerilmesine,

b)Bu çerçevede ekte verilen kâr dağıtım tablosunun kabulüne ve 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir. ''

Editör: Hüsniye Güncan