Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi, 27 Kasım 2023 tarihinde, Türkiye dışında faaliyet gösteren bir uluslararası kurumsal yatırımcıya yönelik olarak, Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışını içeren borsa dışı takas işleminin tamamlandığını açıkladı. Bu işlem, HSBC Bank plc'nin plasman temsilcisi olarak görev aldığı bir süreçti. Şirket, toplamda 11.039.999 adet ALFAS hissesini bu satış kapsamında elden çıkardı.

KAP'a Yapılan Açıklama:

1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi! 1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi!

27 Kasım 2023 tarihinde kamuya açıklanan Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi’nin (“Alfa Kazan”) Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla satışına ilişkin borsa dışı takas işleminin 30 Kasım 2023 itibariyle tamamlandığını duyururuz. Aşağıdaki tablo işlemle ilgili detaylı bilgileri içermektedir. Aynı bilgiler 30 Kasım 2023 tarihinde Alfa Solar Enerji tarafından da paylaşılmıştır. HSBC Bank plc (“HSBC”) işleme ilişkin olarak plasman temsilcisi olarak görev almaktadır. Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık’ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority’nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, bu açıklamada yer alan hususlarda Alfa Kazan haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Alfa Kazan dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC’nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari