Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) Özet Gelir:

 1. Satışlar, 2022 yılının aynı dönemine göre %55 artarak 1.274.510.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin önemli ölçüde arttığını gösterir.

 2. Brüt Kar, %24 artışla 289.633.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketin satışlarını karlı bir şekilde artırdığını gösterir.

 3. Esas Faaliyet Karı, %23 artarak 253.037.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını gösterir.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar), %26 artışla 297.260.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını gösterir.

 5. Net Dönem Karı, %322 artarak 353.771.000 TL'ye çıkmıştır. Şirketin net karının büyük bir artış gösterdiği görülmektedir.

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) Özet Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar, %7 düşüşle 1.136.976.000 TL'ye gerilemiştir. Bu, şirketin kısa vadeli varlıklarının azaldığını gösterir.

 2. Duran Varlıklar, %17 artarak 2.958.208.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin uzun vadeli varlıklarının arttığını gösterir.

 3. Finansal Borçlar, %3 artarak 3.042.934.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına daha fazla kaynak ayırdığını gösterir.

  Aracı Kurum Açıkladı! O Hisse %1 Kazandırabilir! Aracı Kurum Açıkladı! O Hisse %1 Kazandırabilir!
 4. Net Borç, %5 artarak 2.835.319.000 TL'ye çıkmıştır. Bu, şirketin net borç pozisyonunun arttığını gösterir.

 5. Özkaynaklar, %29 artışla 575.921.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin sahip olduğu kendi sermayesinin önemli ölçüde arttığını gösterir.

Genel olarak, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) finansal tabloları, şirketin 2023 yılında önemli bir büyüme ve karlılık dönemi geçirdiğini göstermektedir. Gelirler, karlar ve özkaynaklar artmıştır. Ancak, dönen varlıkların azalması ve net borcun artması, dikkat edilmesi gereken noktalar olabilir. Bu finansal sonuçların daha iyi anlaşılması için şirketin sektörel koşulları ve geçmiş dönem performansı da dikkate alınmalıdır.

Editör: Abdurrahman Zougari