Sermaye Piyasa Kurulu'nun bugün yayınladığı bültene göre 3 kişiye cezai işlem uygulanacak!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde  (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle;  yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla;  bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak Tedbirler gereği üç kişi hakkında 09.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

SPK'nın Bülteninde Yer Alan Açıklama:

Borsaya Vergi İddiaları Asılsız mı? Borsaya Vergi İddiaları Asılsız mı?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari