Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) bilançosunu açıkladı! 

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) Özet Gelir:

 1. Satışlar, 2022 yılının aynı dönemine göre %75 artışla 81.583.840.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin büyük bir şekilde arttığını gösterir.

 2. Brüt Kar, %60 artışla 117.949.237.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketin satışlarını karlı bir şekilde artırdığını gösterir.

 3. Esas Faaliyet Karı, %48 artarak 91.406.456.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını gösterir.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar), %35 artışla 74.813.814.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını gösterir.

 5. Net Dönem Karı, %35 artarak 36.674.471.000 TL'ye çıkmıştır. Şirketin net karının arttığı görülmektedir.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) Özet Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar, %15 artışla 1.189.654.522.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin likiditesinin arttığını gösterir ve kısa vadeli ödemelerini karşılamak için daha fazla varlığa sahip olduğunu gösterir.

 2. Duran Varlıklar, %9 artışla 682.554.828.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin uzun vadeli varlıklarının arttığını gösterir.

 3. Finansal Borçlar, %11 artarak 188.842.883.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına daha fazla kaynak ayırdığını gösterir.

  Gayrimenkul şirketi %202 kazandırdı ! ÜST ÜSTE 8 TABAN ! Gayrimenkul şirketi %202 kazandırdı ! ÜST ÜSTE 8 TABAN !
 4. Net Borç, N/A olarak belirtilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun negatif olduğunu, yani finansal borçlarının nakit ve eşdeğerleri aştığını gösterebilir.

 5. Özkaynaklar, %18 artışla 139.294.243.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin sahip olduğu kendi sermayesinin arttığını gösterir.

Genel olarak, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) finansal tabloları, şirketin 2023 yılında olumlu bir büyüme ve karlılık dönemi geçirdiğini göstermektedir. Gelirler, karlar ve özkaynaklar artmıştır, ancak finansal borçlar da artmış gibi görünmektedir. Net borç pozisyonunun N/A olarak belirtilmesi ise şirketin bu konu hakkında yeteri kadar bilgi vermediğini gösterir.

Editör: Abdurrahman Zougari